14th September 2011

Photo with 1 note

HAWAK-KAMAY hindi kita iiwan sa paglalakbay,
Anu man ang resulta’y ati’y i-akbay,
Alam natin tayo’y ginawa ng pantay-pantay,
Pero sa huli atin parin ang huling tagumpay.

HAWAK-KAMAY hindi kita iiwan sa paglalakbay,

Anu man ang resulta’y ati’y i-akbay,

Alam natin tayo’y ginawa ng pantay-pantay,

Pero sa huli atin parin ang huling tagumpay.

  1. johnjerald posted this